Drukuj

LRPO

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:
,,Zwiększenie efektywności współpracy firmy ZASTAL Transport z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B''

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-08-001/13-00
Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 206 908,00 zł
Wartość dofinansowania: 144 835,60 zł (70 %)

Opis projektu:
Wdrażane rozwiązanie informatyczne polega na uruchomieniu systemu elektronicznej wymiany informacji (B2B), automatyzującej procesy realizowane przez Wnioskodawcę we współpracy z 5 partnerami biznesowymi, z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych. Obejmuje on elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów.
Automatyzacja procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (producent/dostawca, serwis pojazdów i dostawca części oraz innych akcesoriów) pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne.
Ma służyć dostosowaniu istniejącego obiegu informacji i dokumentów do potrzeb wnioskodawcy  i partnerów, a w efekcie - unowocześnieniu i zoptymalizowaniu dotychczasowych procesów biznesowych, realizowanych w ramach współpracy i wymiany handlowej przedsiębiorstwa ZASTAL z przedsiębiorstwami partnerskimi, ściśle ze sobą współpracującymi. Będzie sukcesywnie rozszerzany na innych partnerów serwisowych i klientów Spółki.


Zobacz zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia planowanego systemu B2B w  "Zastal Transport" sp. z o. o.Nowa siedziba w Nowej Soli

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013


Projekt


Sierpień 2009


Czerwiec 2009


Maj 2009


Kwiecień 2009


Marzec 2009


Luty 2009


Pazdziernik/Listopad 2008